Bài hát: Quê hương ba miền

Chương trình văn nghệ đón trường chuẩn quốc gia